Medikal

Medikal ve tıbbi ürünlerin üretimi tamamen izole ve hijyenik bir ortamda üretilmektedir. Bu ürünlerin üretiminde kullanılacak olan hammaddenin hijyenik olması önem taşımaktadır.